Przekazywanie drogą elektroniczną informacji o zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem portalu LokaleNET.
 
W celu uzyskania dostępu do usługi prosimy o dostarczenie wypełnionej deklaracji która jest dostępna tutaj