Zgłoszenia przesyłane za pomocą formularza są odczytywane i przekazywane do realizacji w dni robocze w godz. 08:00 -16:00 (wtorek-czwartek), 08:00-18:00 (poniedziałek), 08:00-14 (piątek)

Usterki (awarie) wymagające natychmiastowego usunięcia prosimy zgłaszać telefonicznie.

Zgłoszenia wysyłane za pośrednictwem formularza są odbierane i realizowane w dni robocze w w godz. 08:00 -16:00 (wtorek-czwartek), 08:00-18:00 (poniedziałek), 08:00-14 (piątek)

W przypadku usterek wymagających natychmiastowego usunięcia (awarie) prosimy o kontakt telefoniczny na podane w zakładce “kontakt” numery telefonów.

Przed wysłaniem wprowadź wartość: