Zmiana oprogramowania !!!

Podjęliśmy decyzję o zakupie nowego oprogramowania do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi

Nowy system to także nowy portal do wymiany informacji pomiędzy zarządcą a mieszkańcami. Przy pomocy nowego oprogramowania oprócz dotychczasowej funkcjonalności będzie możliwe internetowe głosowanie uchwał, podawanie i sprawdzanie odczytów wody, zgłaszanie usterek i wiele innych nowych możliwości.

możliwości nowego portalu można sprawdzić pod linkiem https://mmsoft.com.pl/lokale.php

Wdrażanie nowego systemu będzie następować od kwietnia 2020 roku.

Robert Koćwin – zarządca