obsługa księgowa

 

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę finansowo-księgową a w szczególności:
Prowadzenie ewidencji księgowej
Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej Wspólnoty
Obsługa rachunków bankowych Wspólnoty – bankowość elektroniczna i tradycyjna
Pełny dostęp Zarządu Wspólnoty do rachunków bankowych
Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami, CIT-8, CIT-2, PIT, ZUS
Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli, rozliczanie wody 2 x w roku, pozostałe media 1 x rok
Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych
Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych
Realizacja płatności wynikających z funkcjonowania nieruchomości
Negocjowanie z  bankami najkorzystniejszych warunków finansowych obsługi nieruchomości
Lokowanie  niewykorzystywanych aktualnie środków pieniężnych na lokatach  bankowych
Przygotowywanie  wniosków i dokumentacji niezbędnej do zaciągnięcia kredytów bankowych (inwestycyjnych)
Przygotowywanie wniosków i dokumentacji niezbędnej do zaciągnięcia kredytów bankowych dla zadań termomodernizacyjnych i remontowych