obsługa finansowo -księgowa

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę finansowo-księgową a w szczególności:

 • Prowadzenie ewidencji księgowej
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej Wspólnoty
 • Obsługa rachunków bankowych Wspólnoty – bankowość elektroniczna i tradycyjna
 • Pełny dostęp Zarządu Wspólnoty do rachunków bankowych
 • Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami, CIT-8, CIT-2, PIT, ZUS
 • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli, rozliczanie wody 2 x w roku, pozostałe media 1 x rok
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych
 • Realizacja płatności wynikających z funkcjonowania nieruchomości
 • Negocjowanie z  bankami najkorzystniejszych warunków finansowych obsługi nieruchomości
 • Lokowanie  niewykorzystywanych aktualnie środków pieniężnych na lokatach  bankowych
 • Przygotowywanie  wniosków i dokumentacji niezbędnej do zaciągnięcia kredytów bankowych (inwestycyjnych)
 • Przygotowywanie wniosków i dokumentacji niezbędnej do zaciągnięcia kredytów bankowych dla zadań termomodernizacyjnych i remontowych

Zespół ds finansowo-księgowych

501 675 892

Urszula Skowronek: urszula@avente.pl

Barbara Wodzińska: basia@avente.pl

Katarzyna Koćwin: kasia@avente.pl

Patrycja Skowronek-Wojcieszak: patrycja@avente.pl