Zachęcamy do korzystania z systemu wymiany informacji pomiędzy właścicielem lokalu za zarządcą wspólnoty. Korzystanie z systemu jest bezpłatne, a znacząco ułatwia załatwianie spraw związanych z lokalem.

W celu uzyskania dostępu prosimy o pobranie deklaracji link , wypełnienie jej i odesłanie na adres wspolnoty@avente.pl lub kontakt telefoniczny z naszym biurem nr tel. 32 749 44 22, 791 530 023